عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر، به صورت مشروط از زندان آزاد شد.به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، خبر آزادی آقای سلطانی از سوی فعالان مدنی در ایران منتشر شده است.او پس از گذراندن هفت سال زندان و با استناد به ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی آزاد شده است.