در پی انتشار خبر فوت حسن حیدری، در بیمارستان شفا در اهواز، طرفداران وی مرگ این شاعر سرشناس عرب ایرانی را مشکوک اعلام کردند و در مناطقی از اهواز و شادگان دست به تجمعات اعتراضی زدند.این درحالی است که مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان در مصاحبه با خبرگزاری مهر دلیل فوت حسن حیدری را سکته ]مغزی[ اعلام کرده است. وی در رابطه با تجمع افراد در محله «کوت عبدالله» اهواز مدعی شد: « از آنجایی که وی یکی از شاعران معروف اهواز بود طرفداران وی برای عرض تسلیت در منطقه تجمع کردند».به گفته این مقام امنیتی با اشاره به آداب و رسوم معمول در جنوب کشور و مشخصا این منطقه از شهر اهواز گفت: «دوستان وی برای شرکت در مراسم فوت وی حاضر شده بودند ولی برخی از رسانه‌های خارج نشین از روی ناآگاهی از آیین‌های عرب‌های خوزستان این موضوع را امنیتی جلوه دادند».با این وجود منابع گوناگون در رسانه های اجتماعی مرگ او را مشکوک اعلام کرده و مدعی شده اند که حیدری در پی بدحالی شدید به بیمارستان منتقل شد و ساعاتی بعد بر اثر تشنج شدید و خونریزی درگذشت.یکی از دلایل محبوبیت حسن حیدری اشعار اعتراضی بود که در انتقاد از وضعیت موجود و حاکمیت می سرود.حسن حیدری شاعر معترض و 29 ساله عرب ساکن استان خوزستان، مرداد ماه سال گذشته بازداشت و شهریور همان سال با قید وثیقه آزاد شده بود.