ماده بیست و نهم: اهداف آموزش  اعلامیه چه می‌گوید؟۱. کشورهای عضو اتفاق‌نظر دارند که آموزش کودک باید در راستای اهداف زیر باشد:   الف) رشد شخصیت، استعدادها و توانایی‌های جسمی و ذهنی کودک تا حد امکان   ب) افزایش احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد   پ) افزایش احترام به والدین کودک، هویت فرهنگی، زبان و ارزش‌های کودک، به ارزش‌های ملی کشوری که کودک در آن زندگی می‌کند و موطن اصلی او و به تمدن‌های متفاوت با تمدنی که او بدان تعلق دارد  ت) آماده‌سازی کودک برای یک زندگی مسئولانه در جامعه‌ای آزاد و با روحیه تفاهم، صلح، مدارا، مساوات بین زن و مرد، و دوستی میان همه مردمان، گروه‌های قومی، ملی و مذهبی و افرادی که منشاء بومی دارند  ث) افزایش احترام به محیط زیست طبیعی۲. هیچ بخشی از ماده حاضر یا ماده ۲۸ نباید به گونه‌ای تفسیر شود که مخل آزادی افراد و نهادها برای تاسیس و اداره موسسات آموزشی گردد، منوط به اینکه اصول مقرر در بند ۱ ماده حاضر و شرایط مربوط به منطبق بودن آموزش در این گونه موسسات با معیارهای حداقل که ممکن است توسط دولت تعیین شده باشد، همواره رعایت شوند.  به زبان ساده یعنی چه؟ماده ۲۹ معاهده حقوق کودک بیان می‌کند که آموزش کودک یا نوجوان باید در راستای شکوفایی ذهنی، استعدادها و توانایی‌های فیزیکی او و همچنین در مسیر احترام گذاشتن به دیگر افراد و جهان پیرامون آن‌ها باشد. به‌طور مشخص باید احترام گذاشتن به موارد زیر به آن‌ها آموزش داده شود:- حقوق و آزادی‌های خودشان و دیگران- والدین- هویت، زبان و ارزش‌های کشور خودشان و دیگر کشورهااهداف آموزش باید در راستای آماده‌سازی کودکان و نوجوانان به منظور زندگی مسئولانه در یک جامعه آزاد تدوین شود. آموزش باید به آن‌ها بیاموزد که چگونه به صورت یک انسان فهمیده، اهل مدارا، خشونت‌پرهیز و همچنین دوستدار محیط‌زیست زندگی کنند.  نکته نخست: ماده ۲۹ معاهده حقوق کودک بیان می‌کند که کودکان و نوجوانان از این حق برخوردارند که در محل‌هایی غیر از مدارس دولتی از جمله مدارس خصوصی یا آموزش از طریق خانواده خود تحصیل کنند. دولت نباید به گونه‌ای رفتار کند که تنها مکان ممکن برای تحصیل آن‌ها مدارس دولتی باشد.  نکته دوم: معاهده به مواردی مانند لباس‌فرم مدرسه، نوع پوشش، خواندن سرود ملی یا عبادت و نیایش در مدارس اشاره‌ای نمی‌کند. این مسائل در حوزه صلاحیت دولت‌ها و مسئولان مدارس در هر کشور یا منطقه است که بر اساس شرایط فرهنگی و اجتماعی یا قوانین موجود، در مورد آن‌ها تصمیم بگیرند.  مواد مرتبطماده ۲۹ با بسیاری از مواد معاهده حقوق کودک ارتباط تنگاتنگی دارد. از جمله:- ماده ۲ (عدم تبعیض)- ماده ۳ (منافع عالیه کودک)- ماده ۶ (حیات، رشد و نمو)- ماده ۱۲ (احترام به نظرات کودک)- ماده ۱۳ (آزادی بیان)- ماده ۱۴ (آزادی اندیشه، وجدان و مذهب)- ماده ۱۵ (آزادی اجتماعات)- ماده ۱۶ (حق حریم شخصی)- ماده ۱۷ (دسترسی به اطلاعات و رسانه‌های جمعی)- ماده ۲۴ (سلامت و خدمات بهداشتی)- ماده ۲۸ (حق آموزش)- ماده ۳۰ (کودکان اقلیت‌ها و گروه‌های قومی)- ماده ۳۱ (اوقات فراغت، بازی و فرهنگ)- ماده ۳۳ (سومصرف مواد مخدر)- ماده ۳۸‌ (جنگ و درگیری‌های مسلحانه) ✳️ عکس: کمیسیونر کودکان و نوجوانان اسکاتلندکانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق بشر @DhrcIran