کانون مدافعان حقوق بشر خواستار توقف اجرای حکم اعدام محمد حسن رضایی و بازبینی پرونده وی شد. در بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر که در همین زمینه منتشر شده است آمده که متهم در زمان ارتکاب به جرم زیر ۱۸ سال بوده است و براساس معاهده حقوق کودک که جمهوری اسلامی به آن ملحق شده است صدور و اجرای حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال ممنوع است.  محمد حسن رضایی در سن ۱۶ سالگی در ارتباط با قتل مردی که در جریان یک دعوای گروهی کشته شده بود دستگیر و طی دوران بازجویی شکنجه و وادار به اعتراف شد. دادگاه بدوی در سال ۱۳۸۷ در حالی وی را به اعدام محکوم کرد که او در دادگاه اعترافات خود را پس گرفت و اعلام کرد که آنها را تحت شکنجه بیان کرده است. ✳️ بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر را در ادامه  بخوانید:طبق اطلاعات رسیده به دفتر کانون مدافعان حقوق بشر، پرونده محمد حسن رضائی که در سال ۱۳۸۶، در سن ۱۶ سالگی به اتهام قتل عمد دستگیر شده بود در مرحله اجرای حکم اعدام قرار دارد. حکم صادره بر مبنای اعترافات او در بازجویی صادر شده اما در مرحله رسیدگی در دادگاه، وی با انکار اتهام وارده مدعی شده که تحت شکنجه اقرار اخذ شده است .نظر به این که طبق ماده ۹ قانون مدنی : «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است» و با عنایت به این که دولت ایران در سال ۱۳۷۲ به کنوانسیون بین المللی حقوق کودک ملحق شده و یکی از اصول بنیادین این کنوانسیون طبق بند الف ماده ۳۷، عدم صدور و اجرای حکم اعدام برای افرادی است که در سنین کمتر از ۱۸ سال مرتکب جرم شده اند، لذا مقتضی است مسئولین قضائی هرچه سریعتر با صدور دستور توقف اجرای حکم پرونده را مورد بازبینی مجدد قرار دهند. کانون مدافعان حقوق بشر۲ دی ماه ۱۳۹۹ کانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق بشر @DhrcIran