امروز سه‌شنبه ۱۹ اسفند جمعی از فعالین حوزه زنان و کنشگران مدنی، ساعت ۱۷:۳۰ در پارک ساعی تهران، گرد هم آمدند و روز جهانی زن را گرامی داشتند. تجمع کنندگان پوسترهایی با شعارهای "حجاب اجباری طبیعی نیست"، "خشونت علیه زنان را متوقف کنید"، "حق زنان گرفتنی است نه دادنی"،" زنان عموما سیلی می خورند و گاه سر بریده میشوند" ، "قتل های ناموسی متوقف شود"، "فقر، خشونت مضاعف علیه زن است" در دست داشتند. ابتدا قرار بود این تجمع ساعت ۱۶ در پارک هنرمندان برگزار شود که با حضور پر تعداد نیروهای امنیتی و پلیس امکان برگزاری نیافت و تعداد زیادی از شرکت کنندگان متفرق شدند که با تصمیم برگزار کنندگان این تجمع در پارک ساعی برگزار شد. گفتنی است، در پایان مراسم سرود برابری توسط تجمع کنندگان خوانده شد. 

               کانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق بشر@DhrcIran