با گذشت بیش از یک ماه از اعتصابات سراسری کارگران صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، هر روز بر تعداد اعتصاب‌کنندگان و حامیان حقوق کارگران افزوده می‌شود. روز گذشته گروهی از نمایندگان بازنشستگان، کارگران، فعالان کارگری و نیز «نرگس محمدی» سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، در حمایت از اعتصابات کارگران طی هفته‌های گذشته در تهران تجمع کردند.«کانون مدافعان حقوق بشر» که از نخستین مدافعان اعتصابات سراسری کارگران صنایع نفت، گاز و پتروشیمی بود و ۲۰ روز پیش طی بیانیه‌ای حمایت خود را از این کارگران اعلام کرد، بار دیگر بر «حق اعتراض» کارگران نسبت به وضعیت معیشتی‌شان و حق تجمع صلح‌آمیز آن‌ها تاکید می‌کند.تجمع روز گذشته نمایندگان بازنشستگان، کارگران و فعالان کارگری در تهران، با قرائت بیانیه‌ای توسط یکی از کارگران خاتمه یافت. متن این بیانیه به شرح زیر است: ✅ بیانیه تجمع کارگران و فعالان کارگری در تهران در حمایت از اعتصابات کارگران صنعت نفت، گاز و پتروشیمیمنزلت، امنیت شغلی و معیشت شایسته و درخور شأن یک کارگر به عنوان مولّد ثروت و سرمایه، یک حق و خواسته اولیه است و در صورت کارشکنی از طرف حاکمان، تنها راه رسیدن به آن استفاده از قدرت اعتصاب طبقه ماست.ما برگزارکنندگان این تجمع، از اعتصابات برحق کارگران پروژه‌ای و پیمانکاری شرکت نفت، گاز و پتروشیمی حمایت کرده و خواهان اجرای بدون قید و شرط خواسته‌های آنان هستیم و حکومتگران به عنوان حامیان سرمایه‌داری، موظفند که از خواسته‌های قانونی کارگران تبعیت نمایند.دستمزدهای زیر خط‌فقر تحمیلی، شایسته هیچ کارگری نیست و امکانات یک زندگی انسانی، حق کارگران است. از این جهت ما خود را هم‌راستا و هم‌نبرد با این کارگران اعتصابی دانسته و از همه کارگران، مزدبگیران و مدافعان حقوق کارگری در سراسر ایران و جهان می‌خواهیم که کارگران اعتصابی را تنها نگذاشته و با حمایت از آنان، پشتوانه‌ای برای ادامه اعتصابات تا حصول مطالبات برحق‌شان باشند.لذا اعلام می‌داریم که وضعیت کارگران و زحمتکشان و حقوق‌بگیران ایران در شرایط اسفباری قرار دارد و در وضعیت فجیعی روزگار می‌گذرانیم. وجود تورم و فقر، کودکان‌کار، زباله‌گردی، آلونک‌نشینی، اعتیاد و تن‌فروشی برای معیشت و گسترش هر روزه آن همراه با اپیدمی کرونا و خیل عظیم بی‌کاران، وضعیت کارگران را هر روز اسفبارتر از دیروز می‌نماید.در تقابل با این وضعیت، و درحالی که حاکمیت با سنگرگرفتن پشت نیروهای نیابتی خود (پیمانکاران) که نشان‌دهنده ترس ذاتی سرمایه‌داری از قدرت اعتصاب است، قصد فرار از موقعیت موجود را داشته و با فرسایشی‌کردن روند اعتصابات، برنامه‌های ضد کارگری خود را برای درهم‌شکستن اعتصاب در پیش گرفته است.از تمامی کارگران و مزدبگیران جامعه دعوت می‌کنیم که در برابر این ستم و بی‌عدالتی ساکت نبوده و از حقوق حقه تمامی کارگرانی که در اعتصاب هستند دفاع نمایند. @DhrcIran