بر اساس ماده ۳۰ پیمان‌نامه افراد معلول حق دارند مانند دیگران در فعالیت‌های ورزشی و برنامه‌های اوقات فراغت شرکت کنند. بر این اساس کشورها باید اطمینان حاصل کنند که: * وسایل گوناگون مانند کتاب در دسترس باشند.* برنامه‌های تلویزیونی، سینما و تئاتر در دسترس باشند.* افراد دارای معلولیت امکان رفتن به مکانهایی مانند موزه‌ها را داشته باشند.* امکان توسعه و بهره‌گیری از توانایی‌های خلاقانه فکری و هنری برای افراد معلول وجود داشته باشد.* قوانین و مقررات نباید دسترسی معلولین به امکاناتی مانند کتاب یا فیلم را دشوارتر کند.* شناسايي و حمايت از هويت زبـاني و فرهنگـي مختص به معلولان ، شامل زبان اشاره و فرهنگ ناشنوايان صورت می‌پذیرد.* از افراد معلول برای شرکت در ورزش‌های عمومی حمایت می‌شود.* افراد معلول می‌توانند در ورزش و فعالیت‌های اوقات فراغت معلولان شرکت کنند.* مکانهای ورزشی و تفریحی برای افراد معلول قابل دسترسی هستند.
* کودکان معلول نیز مانند دیگر کودکان به مکان‌های ورزشی، تفریحی و فراغتی دسترسی برابر دارند. کانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق‌بشر @DhrcIran