بر اساس ماده ۳۱ پیمان‌نامه، کشورها باید اطلاعات مورد نیاز خود را برای کمک به تحقق این توافق جمع‌آوری کنند. اطلاعات شخصی باید محرمانه و خصوصی باشد. دولتها باید اطمینان حاصل کنند که افراد معلول می‌توانند مانند دیگران به اطلاعاتی که جمع‌آوری می‌کنند دسترسی داشته باشند. کانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق‌بشر @DhrcIran