ماده ۳۲ پیمان‌نامه حقوق افراد دارای معلولیت بر همکاری مشترک کشورها به منظور تحقق اهداف این پیمان‌نامه تاکید می‌کند.کشورها باید:‌ اطمینان حاصل کنند که در برنامه همکاری‌های مشترک آنها افراد دارای معلولیت نیز مشارکت دارند. * اطمینان حاصل کنند که اطلاعات، تجربیات و برنامه‌های آموزشی را به اشتراک می گذارند تا همه مردم به بهترین شکل از آن بهره‌مند شوند. * اطمینان حاصل کنند در زمینه پژوهش با یکدیگر همکاری می‌کنند و آنچه را که می‌یابند به اشتراک می‌گذارند. کانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق‌بشر @DhrcIran