جایزه حقوق بشر سال ۱۴۰۰ کانون مدافعان حقوق بشر، در ادای احترام و به رسمیت شناختن جنبش دادخواهی به خانم بهیه نامجو مادر دادخواه نوید افکاری، به نمایندگی از سایر خانواده های دادخواه تعلق گرفت.نظر به اینکه آقای سعید افکاری به نمایندگی از طرف مادر و خانواده محترم افکاری کتبا اعلام کردند:«…نظر خانواده ما بر این هست که در این راه هر کسی با توجه به شرایطی که دارد و به اندازه توانش باید مبارزه کند و در این مبارزه و برای رسیدن به هدفی جمعی ناگزیر از خودگذشتگی‌های شخصی هم وجود دارد و به همین دلیل ترجیح میدهیم هیچ عنوانی به تنهایی و مختص به خانواده ما تعلق نگیرد…» بنابراین در احترام به خواسته خانواده افکاری، بیانیه مورخ ۱۹ آذر ۱۴۰۰ این کانون مبنی بر اعطای جایزه به خانم بهیه نامجو به نمایندگی از سایر خانواده‌های دادخواه ، کان لم یکن تلقی می‌شود. کانون مدافعان حقوق بشر۷ دی ماه ۱۴۰۰کانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق‌بشر @DhrcIran