ماده ۳۶ پیمان‌نامه در مورد روند بررسی گزارش‌ کشورها از سوی کمیته حقوق افراد دارای معلولیت توضیح می‌دهد. * پس از دریافت گزارش کشورها، کمیته آنها را بررسی و ایده‌ها و توصیه‌هایی درباره کارهایی که باید انجام دهند ارایه می‌کند. آنها همچنین می‌توانند اطلاعات بیشتری را از کشورها درخواست کنند. * در صورتی که کشور در ارسال گزارش خود به کمیته تاخیر داشته باشد، کمیته می‌تواند در مورد ضرورت اجرای این پیمان‌نامه به آن کشور اخطار دهد. اگر پس از گذشت ۳ ماه از زمان اخطار، کشور گزارش خود را ارسال نکند، کمیته از کشور مورد نظر درخواست می‌کند تا در این روند بررسی دوره‌ای مشارکت کند.   * همه کشورها می‌توانند همه گزارش‌ها را ببینند. * هر کشوری باید مطمين شود که مردم می توانند گزارش ارایه شده  و آنچه کمیته در مورد آن گفته است را ببینند. * کمیته گزارش‌ها را به بخش‌ها و سازمان‌های مختلف ارسال می‌کند تا در صورت نیاز مشاوره یا کمک بخواهد. کانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق‌بشر @DhrcIran