آموزش: حق آزادی رفت و آمد

آموزش: حق آزادی رفت و آمد

(بخش بیست و سوم)

بر اساس بند اول ماده ی 13 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، هر شخصی حق دارد در داخل هر کشور آزادانه رفت وآمد کند و اقامتگاه خود را برگزيند. این حق شامل ممنوعیت هرگونه کوچ اجباری افراد نیز می شود و نمی توان افراد را از محل زندگی...

آموزش: حق مالکیت

آموزش: حق مالکیت

(بخش بیست و دوم)

موضوع حق مالکیت همانطور که معمولا استنباط می شود شامل اموالی است که در حال حاضر تحت مالکیت قرار دارد و یا اموالی که از طریق قانونی به دست آمده و یا بدست خواهد آمد. در ماده 17 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر تاکید شده است...

آموزش: حق ازدواج

آموزش: حق ازدواج

(بخش بیست و یکم)

اغلب 30 ماده ی اعلامیه ی جهانی حقوق بشر با ادبیاتی خنثی و بدون اشاره به جنسیت آغاز می شود مانندک "هرکس"، "همه"، " هیچکس" اما ماده ی 16 اعلامیه ی جهانی بیان می کند که " زنان و مردان" حق ازدواج و تشکیل...

آموزش: حق تامین اجتماعی

آموزش: حق تامین اجتماعی

(بخش بیستم)

به چه معنی است؟ به منظور فراهم آوردن رفاه اجتماعی ، دولت ها موظف به حمایت از همه ی افراد به ویژه افراد آسیب پذیر جامعه (از جمله افراد کم درآمد، زنان سرپرست خانواده، افراد دارای معلولیت و ...) در شرایطی مانند بیکاری،...

آموزش: رهایی از بردگی و بندگی

آموزش: رهایی از بردگی و بندگی

(بخش نوزدهم)

به چه معناست؟ بردگی زمانی است که شخصی در واقع شما را مانند یک قطعه از اموال خود تملک کند. مانند آنچه که در آمریکا به صورت استفاده از بردگان آفریقایی جهت کار در مزارع پنبه بدون هیچ گونه دستمزدی انجام میگرفت. بندگی...

آموزش: حق برخورداری از وضعیت مناسب برای زندگی

آموزش: حق برخورداری از وضعیت مناسب برای زندگی

(بخش هجدهم)

در اسناد بین المللی حقوق بشر این حق به رسمیت شناخته شده و در واقع به تنهایی شامل چندین حق گوناگون می شود، بدین صورت که حق برخورداری از وضعیت مناسب برای زندگی (استانداردهای کافی برای زندگی) به معنی برخورداری از حداقل...

آموزش: حق داشتن تابعیت

آموزش: حق داشتن تابعیت

(بخش هفدهم)

این حق یکی از حقوق بنیادین بشر و به معنای حق هر فرد برای به دست آوردن ، تغییر و حفظ ملیت است. بر اساس قوانین بین المللی حقوق بشر حق دولتها برای تصمیم گیری در مورد اتباع آنها مطلق نیست به ویژه اینکه، دولتها باید در...

آموزش: حق حریم خصوصی

آموزش: حق حریم خصوصی

(بخش شانزدهم)

تعریف: امروزه با گسترش ابزار ارتباطات جمعی تعاریف متنوعی برای حق حریم خصوصی وجود دارد اما در یک جمع بندی کلی این حق را می توان به صورت زیر تعریف کرد: حق حریم خصوصی به معنای برخورداری از حق حفظ حریم مشخص در اطراف...

آموزش: همه در برابر قانون برابر هستیم!

آموزش: همه در برابر قانون برابر هستیم!

(بخش پانزدهم)

برای اینکه تمام افراد جامعه از حقوق برابر با یکدیگر برخوردار باشنذ، اول از همه به یک سیستم قضایی عادلانه نیاز است، سیستمی که سنگ بنای آن بر اساس برابری همگان در پیشگاه قانون چیده شده باشد. در چنین حالتی قانون باید...

حق بر آموزش چیست؟

حق بر آموزش چیست؟

(بخش چهاردهم)

حق بر آموزش به صورت کلی به معنای: وجود تضمین قانونی حق آموزش برای همه بدون هرگونه تبعیض. موظف بودن دولتها به رعایت، حمایت و برآورده کردن این حق. وجود ابزارهایی به منظور پاسخگو کردن دولتها در شرایط نقض یا اعمال...

آموزش: حق بر اعتراض

آموزش: حق بر اعتراض

(بخش سیزدهم)

حق بر آزادی تجمعات مسالمت آمیز بعضی مواقع به همراه حق آزادی تشکیل گروهها به کار گرفته می شود، این حق می تواند به صورت فردی و یا گروهی به صورت شکل دهی جمعیت ها به منظور بیان، پیشبرد، پیگیری و دفاع از عقاید و نظرات،...

آموزش: حق آزادی و امنیت فردی

آموزش: حق آزادی و امنیت فردی

(بخش دوازدهم)

به زبان ساده به چه معنی است؟ هر فردی حق دارد که از آزادی برخوردار باشد. حق آزادی و امنیت در کنار حق حیات به عنوان یکی از حقوق اساسی انسان در اصل 9 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر مورد تاکید قرار گرفته است و براساس آن "هیچ...

آموزش: حق رای چیست؟

آموزش: حق رای چیست؟

(بخش یازدهم) در یک انتخابات آزاد و عادلانه چگونه می تواند انتخاب کرد و انتخاب شد؟

حق مشارکت در امور عمومی، از جمله مشارکت در انتخابات (انتخاب کردن و انتخاب شدن) یکی از اصول پایه ای دولت های دموکراتیک مبتنی بر خواست و اراده ی مردم است. بر همین اساس یک انتخابات عادلانه، اصل ضروری و بنیادین شرایطی...

آموزش: ممنوعیت شکنجه!

آموزش: ممنوعیت شکنجه!

(بخش دهم)

در ماده ی 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید شده است که " هیچ کس نباید تحت شکنجه یا هرگونه رفتار و مجازات خشن، غیر انسانی و یا تحقیر آمیز قرار گیرد." این مساله تا آنجایی مهم هست که در سال 1363 (1984) کنوانسیون جهانی منع...

آموزش: من حق دارم تا زنده بمانم!

آموزش: من حق دارم تا زنده بمانم!

(بخش نهم) حق حیات

بر اساس ماده سوم اعلامیه ی جهانی حقوق بشر " هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت فردی دارد." اما حق حیات که در این ماده به آن اشاره شده به چه معنی است؟ و چه فرد یا افرادی در قبال آن مسوولیت دارند؟ پرهیز از ستاندن جان...

آموزش: آزادی بیان چیست؟

آموزش: آزادی بیان چیست؟

(بخش هشتم)

آیا آزادی بیان به این معنی است که شما می توانید هرچیزی را در هر زمینه ای و هر زمانی که تمایل دارید بیان کنید؟ پاسخ اما منفی است! " آزادی بیان به این معنی است که شما می توانید از هر طریقی اطلاعات و ایده های گوناگون...

آموزش: تبعیض چیست؟

آموزش: تبعیض چیست؟

(بخش هفتم)

بسیاری از ما ممکن است با واژه "تبعیض" در موقعیت های مختلف روبرو شده باشیم! هنگامی که در یک اداره منتظر انجام امور اداری خود هستیم و فردی بدون رعایت نوبت کار خود را پیش می برد، حس نوعی از تبعیض برایمان تداعی می...

آموزش: آزادی بیانِ من یا آزادی بیانِ تو!؟ :

آموزش: آزادی بیانِ من یا آزادی بیانِ تو!؟ :

(بخش ششم)مفاد حقوق بشر چگونه تفسیرمی شوند؟

پس از بیان مقدمه ای کوتاه از چرایی آموزش حقوق بشر، سیر تحول آن و اینکه چگونه دولت ها از سوی سازمانهای بین المللی به رعایت استانداردهای حقوق بشری موظف می شوند، در ادامه سعی داریم به تعریف مختصر و ساده هر یک از حقوق...

آموزش: مکانیزم پاسخگویی دولت ها

آموزش: مکانیزم پاسخگویی دولت ها

(بخش پنجم)

با پیشرفت روند قانونگذاری در زمینه ی حقوق بشر، کنوانسیون ها و معاهده های بین المللی به تصویب رسید که در زمینه ی موضوعات مشخص اقدام به قانون گذاری می نمود از جمله: کنوانسیون حقوق کودکان، کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض...

آموزش: تکامل حقوق بشر

آموزش: تکامل حقوق بشر

(بخش چهارم)

پس از به تصویب رسیدن اعلامیه ی جهانی حقوق بشر در 19 آذرماه سال 1327 (10 دسامبر 1948) در واقع روند قانون گذاری در راستای تبیین حقوق بشر آغاز شد. همانطور که در بخش قبل اشاره کردیم، امضای اعلامیه ی جهانی حقوق بشر از سوی کشورها...