بخش سوم آشنایی با معاهده حقوق کودک؛ عدم تبعیض

بخش سوم آشنایی با معاهده حقوق کودک؛ عدم تبعیض

به دلیل متفاوت بودن نباید با تو بد رفتاری شود.

ماده دوم موضوع:‌عدم تبعیض اعلامیه چه می گوید: ۱ -کشورهاي عضو، حقوق مندرج در پیمان نامه ي حاضر را براي هر یک از کودکانی که در حوزه ي قضایی آنها ]است[ بدون هرگونه تبعیض و بدون توجه به نژاد، رنگ، جنسیت ، زبان،...

بخش دوم: به چه کسی کودک گفته می شود؟

بخش دوم: به چه کسی کودک گفته می شود؟

آيا تمام کشورها تعریف واحدی از کودک دارند؟

کنوانسیون حقوق کودک در سال ۱۳۶۸ به تصویب سازمان ملل متحد رسید. این کنوانسیون شامل یک مقدمه و ۵۴ ماده است و در سال ۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به مانند دیگر قوانین جمهوری اسلامی به صورت لازم الاجرا درآمد....

 آشنایی با «کنوانسیون حقوق کودک»

آشنایی با «کنوانسیون حقوق کودک»

بخش اول: چرا این معاهده اهمیت دارد؟

 به مناسب سی‌امین سالگرد تصویب کنوانسیون حقوق کودک و به منظور آشنایی هرچه بیشتر مخاطبان، «کانون مدافعان حقوق بشر» تصمیم به معرفی این کنوانسیون با زبانی ساده و روان و در بخش‌هایی کوتاه گرفته است. شاید...

آموزش: حق دادگاه عادلانه

آموزش: حق دادگاه عادلانه

قدیمی ترین زن زندانی ایران [1] پس از بیست سال برای نجات جان خود مجبور شد گناهی را گردن بگیرد که طی تمامی این سالها منکر آن می شد. فاطمه، زنی که در تیر ماه سال ۷۲ به اتهام قتل بازداشت و به مدت بیست سال در سالنهای دادگاههای...

آموزش:همه ما آزاد و برابر زاده شده ایم

آموزش:همه ما آزاد و برابر زاده شده ایم

ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر: تمـام افـراد بشـر آزاد بـه دنیـا می آینـد و از لحـاظ حیثیـت و حقـوق بـا هـم برابرنـد. همـه دارای عقل و وجـدان هسـتند و بایـد نسـبت بـه یکدیگر بـا روح بـرادری رفتـار کنند.   حیثیت...

آموزش: دسترسی به عدالت

آموزش: دسترسی به عدالت

(بخش سی و هفتم)

به چه معنی است؟ درک این مساله که "دسترسی به عدالت" به چه معنا است به مرور زمان تکمیل شد. این مفهوم اساسا به معنی دسترسی به دادخواهی است و تلاش برای اصلاحات در این مسیر به منظور دستیابی بیشتر و آسانتر به وکیل،...

آموزش: حق به رسمیت شناخته شدن در برابر قانون

آموزش: حق به رسمیت شناخته شدن در برابر قانون

(بخش سی و ششم)

حق به رسمیت شناخته شدن در برابر قانون یکی از حقوق بشر است که به صورت گسترده در سطح جهانی از جمله در اصل 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل 16 میثاق حقوق مدنی و سیاسی و نیز در سطح منطقه ای از جمله در اصل سوم کنوانسیون آمریکایی...

آموزش: وظایف ما در برابر جامعه

آموزش: وظایف ما در برابر جامعه

(بخش سی و پنجم)

ماده 29 اعلامیه جهانی حقوق بشر: پارگراف اول: هر کس تنها در برابر آن جامعه‌ای پاسخگو است که در آن شکوفایی آزاد و کامل شخصیت او امکان‌پذیر باشد. پارگراف دوم: هر کس در اجرای حقوق و آزادی‌های خود باید تنها تابع...

آموزش: حق استراحت و اوقات فراغت

آموزش: حق استراحت و اوقات فراغت

(بخش سی و چهارم)

برای قرن هاست که کارگران برخورداری از حق استراحت و اوقات فراغت را به عنوان یکی از اصلی ترین خواسته های خود پیگیری می کنند و در این مسیر جنبش های کارگری برای دستیابی و تضمین این حق سخت تلاش کرده اند، تلاشی که غالباً...

آموزش: حق پناهندگی

آموزش: حق پناهندگی

(بخش سی و سوم)

قرنهاست که کشورها از افراد و گروههایی که از آثار و عواقب ناشی از اذیت و آزار دولتهای خود فرار می کنند، حمایت به عمل می آورند. هرچند پس از مواجهه جامعه ی جهانی با عواقب جنگ جهانی دوم و مهاجرت میلیونها نفر به کشورهای...

آموزش: اصل برائت

آموزش: اصل برائت

(بخش سی و دوم)

شما بی گناه شمرده می شوید تا زمانی که ثابت شود طبق قانون مقصرهستید. اگر هم متهم به جرم شوید، حق دفاع دارید. بر اساس اصل برائت، وظیفه ی اثبات جرم در یک دادگاه صالح برعهده کسی ]دادستان[ است که ادعای وقوع آن را مطرح کرده...

آموزش: حق خودمختاری چیست؟

آموزش: حق خودمختاری چیست؟

(بخش سی و یکم)

همه مردم حق تعیین سرنوشت دارند. با استفاده از این حق ، آنها آزادانه وضعیت سیاسی خود را تعیین می کنند و همچنین آزادانه پیشرفت اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود را دنبال می کنند. اعمال این حق می تواند نتایج مختلفی از استقلال...

آموزش: حق بر توسعه

آموزش: حق بر توسعه

(بخش سی ام)

حق توسعه از حقوق بشری است که نمی توان آن را از انسان گرفت و درنتیجه و براساس آن هر انسان و همه ملتها حق دارند در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، که در آنها همه آزادی های بنیادی و حقوق بشر می توانند به طورکامل...

آموزش: حق دسترسی به آب آشامیدنی

آموزش: حق دسترسی به آب آشامیدنی

(بخش بیست و نهم)

تا پیش از مرداد ماه سال 1389، آب به صراحت به عنوان یکی از حقوق مستقل بشری در معاهدات بین المللی شناخته شده نبود و در برخی موارد ذیل حق برخورداری از وضعیت مناسب برای زندگی به آن اشاره می شد.اما در پی صدور قطعنامه مجمع...

آموزش: حق اشتغال

آموزش: حق اشتغال

(بخش بیست و هشتم)

برخورداری از کار مناسب یکی از مهمترین حقوق بشر است که تضمین کننده ی بهره مندی افراد از دیگر حقوق خود است. در اسناد بین المللی حقوق بشر کار مناسب به منظور تامین معیشت فرد یا خانواده وی به عنوان بخشی از حقوق اجتماعی...

آموزش: حق مسکن مناسب

آموزش: حق مسکن مناسب

(بخش بیست و هفتم)

قوانین بین المللی حقوق بشر حق همگانی برای بهره مندی از مسکن مناسب را ذیل حق برخورداری از وضعیت مناسب برای زندگی به رسمیت شناخته است. متاسفانه امروزه در سراسر جهان میلیاردها نفر به دلایل گوناگون از جمله فقر، جنگ،...

آموزش: حق سلامت

آموزش: حق سلامت

(بخش بیست و ششم)

به چه معنی است؟ بنا به تعریف سازمان بهداشت جهانی حق سلامت به معنی وضعیت کاملی از سلامت جسمی ، روحی و اجتماعی است و صرفاً به معنی عدم وجود بیماری یا ضعف نیست. قانون چه می گوید؟ همه از حق سلامت برخوردار هستند. به...

آموزش: حق بر محیط زیست سالم

آموزش: حق بر محیط زیست سالم

(بخش بیست و پنجم)

همه ی انسانها حق برخورداری از محیط زیست مناسب (Adequate environment) را دارند. این مساله پیش شرط تحقق دیگر حقوق از جمله حیات، بهداشت، حداقل استاندارد مورد نیاز برای زندگی، است. حق بر محیط زیست سالم تا حدی ذیل حق سلامت در میثاق...

آموزش: آزادی عقیده، مذهب و وجدان

آموزش: آزادی عقیده، مذهب و وجدان

(بخش بیست و چهارم)

حق بر آزادی عقیده، مذهب و وجدان به صورت مشترک در قالب یک حق در نظر گرفته می شود و علاوه بر تضمین آزادیهای فردی همزمان به عنوان تضمین آزادی جمعی و گروهی به منظور تشکیل اجتماعات مذهبی، انجام مناسک و تبلیغ عقیده در نظر...