کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه شهریور 1393:

پاسخ اعتراض کارگران شلاق و زندان نیست

کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در شهریور ماه 1393 پرداخت.

کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در شهریور ماه 1393 پرداخت. کانون مدافعان حقوق بشر که ریاست آن‌ بر عهده شیرین عبادی است در گزارش خود به وضعیت نامناسب اقتصادی...

کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه مرداد 1393:

تحصیلات عالی نباید در انحصار باندهای قدرت درآید

کانون مدافعان حقوق بشر که ریاست آن‌ بر عهده شیرین عبادی است در گزارش مرداد ماه 1393 با اشاره به جوانانی که به دلایل سیاسی و عقیدتی از تحصیل در مقاطع عالی باز مانده اند، بر ضرورت کنار گذاشتن تبعیض های آموزشی تأکید کرد.

کانون مدافعان حقوق بشر که ریاست آن‌ بر عهده شیرین عبادی است در ادامه گزارش های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در مرداد ماه 1393 پرداخت. کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش خود با اشاره به جوانانی که به دلایل...

کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه تیر 1393:

کشتن غیر نظامیان به استقرار صلح در منطقه خاورمیانه آسیب می رساند

کانون مدافعان حقوق بشر که ریاست آن‌ بر عهده شیرین عبادی است در ادامه گزارش های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در تیر ماه 1393 پرداخت.

کانون مدافعان حقوق بشر که ریاست آن‌ بر عهده شیرین عبادی است در ادامه گزارش های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در تیر ماه 1393 پرداخت. کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش خود با اشاره به بالا گرفتن تنش میان...

کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه خرداد 1393 و با اشاره به درگیری ها در منطقه خاورمیانه:

مسئولان از دامن زدن به نزاع میان شیعه و سنی دوری کنند

کانون مدافعان حقوق بشر که ریاست آن‌ بر عهده شیرین عبادی است در ادامه گزارش های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در خرداد ماه 1393 پرداخت.

کانون مدافعان حقوق بشر که ریاست آن‌ بر عهده شیرین عبادی است در ادامه گزارش های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در خرداد ماه 1393 پرداخت. کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش خود با اشاره به درگیری های خونینی...

در گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه اردیبهشت 1393 و با تأکید بر ضرورت کشف حقیقت و دادرسی عادلانه مطرح شد

تبریک کانون مدافعان حقوق بشر به مادران خاوران

کانون مدافعان حقوق بشر که ریاست آن‌ بر عهده شیرین عبادی است درادامه گزارش های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در اردیبهشت ماه 1393 پرداخت.

کانون مدافعان حقوق بشر که ریاست آن‌ بر عهده شیرین عبادی است درادامه گزارش های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در اردیبهشت ماه 1393 پرداخت. کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش خود با اشاره به اعطای جایزه...

در گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه فروردین 1393 و با اشاره به حادثه بند 350 زندان اوین مطرح شد

درخواست کانون مدافعان حقوق بشر برای محاکمه ضاربان زندانیان

کانون مدافعان حقوق بشر که ریاست آن‌ بر عهده شیرین عبادی است درادامه گزارش های ماهانه خود به برسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در فروردین ماه 1393 پرداخت.

کانون مدافعان حقوق بشر" که ریاست آن‌ بر عهده شیرین عبادی است درادامه گزارش های ماهانه خود به برسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در فروردین ماه 1393 پرداخت. کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش خود با اشاره به اتفاق روز 28 فروردین...

در گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه اسفند 1392 مطرح شد

انتقاد کانون مدافعان حقوق بشر از لغو مرخصی نوروزی زندانیان سیاسی

کانون مدافعان حقوق بشر" که ریاست آن‌ بر عهده شیرین عبادی است درادامه گزارش های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در اسفند‌ ماه 1392 پرداخت.

کانون مدافعان حقوق بشر" که ریاست آن‌ بر عهده شیرین عبادی است درادامه گزارش های ماهانه خود به برسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در اسفند‌ ماه 1392 پرداخت. "کانون مدافعان حقوق بشر" در گزارش خود با تأکید بر این مطلب که مسئولان...

گزارش کانون مدافعان حقوق بشر از وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه بهمن 1392

اعدام در ملاء عام؛ ترویج خشونت با قوانین خشن

"کانون مدافعان حقوق بشر" که ریاست آن‌ بر عهده شیرین عبادی است درادامه گزارش های ماهانه خود به برسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در بهمن‌ ماه ۱۳۹2 پرداخت.

"کانون مدافعان حقوق بشر" که ریاست آن‌ بر عهده شیرین عبادی است درادامه گزارش های ماهانه خود به برسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در بهمن‌ ماه ۱۳۹2 پرداخت. "کانون مدافعان حقوق بشر" در گزارش خود با تأکید بر این مطلب که قوانین...

در گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه دی 1392 عنوان شد

اعتراض کانون مدافعان حقوق بشر به نحوه برخورد با مهدی کروبی

"کانون مدافعان حقوق بشر" که ریاست آن‌ بر عهده شیرین عبادی است درادامه گزارش های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در دی‌ ماه ۱۳۹2 پرداخت.

"کانون مدافعان حقوق بشر" که ریاست آن‌ بر عهده شیرین عبادی است درادامه گزارش های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در دی‌ ماه ۱۳۹2 پرداخت. این سازمان مردم نهاد در مقدمه گزارش دی ماه خود با اشاره به انتشار...

گزارش کانون مدافعان حقوق بشر از وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه آذر 1392

بهبود وضعیت حقوق بشر تنها راه در ایران است

کانون مدافعان حقوق بشر که ریاست آن‌ بر عهده شیرین عبادی است درادامه گزارش های ماهانه خود به برسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در آذر‌ ماه ۱۳۹2 پرداخت.

کانون مدافعان حقوق بشر که ریاست آن‌ بر عهده شیرین عبادی است درادامه گزارش های ماهانه خود به برسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در آذر‌ ماه ۱۳۹2 پرداخت. در گزارش "کانون مدافعان حقوق بشر" قید شده است، با وجودی که رهبر...

گزارش کانون مدافعان حقوق بشر از وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه آبان 1392

ادامه بازداشت موسوی، کروبی و رهنورد به معنای غلبه سیاست بر عدالت است

"کانون مدافعان حقوق بشر" که ریاست آن بر عهده شیرین عبادی است در ادامه گزارش های ماهانه خود، به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه آبان 1392 پرداخت.

"کانون مدافعان حقوق بشر" که ریاست آن بر عهده شیرین عبادی است در ادامه گزارش های ماهانه خود، به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه آبان 1392 پرداخت. این سازمان مردم نهاد بر اساس اساسنامه خود به بررسی وضعیت حقوق بشر...

گزارش کانون مدافعان حقوق بشر از وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه مهر 1392

"کانون مدافعان حقوق بشر" که ریاست آن بر عهده شیرین عبادی است، براساس اساسنامه خود به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه مهر 1392 پرداخت.

"کانون مدافعان حقوق بشر" که ریاست آن بر عهده شیرین عبادی است، براساس اساسنامه خود به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه مهر 1392 پرداخت. در گزارش این سازمان مردم نهاد که به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود، در...

گزارش شیرین عبادی از وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه شهریور 1392

شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل 2003 در ادامه گزارش های ماهانه خود، به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه شهریور 1392 پرداخت. برنده جایزه صلح نوبل 2003 در گزارش خود که به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود، در سه بخش "حقوق مدنی و سی

شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل 2003 در ادامه گزارش های ماهانه خود، به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه شهریور 1392 پرداخت. برنده جایزه صلح نوبل 2003 در گزارش خود که به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر...

شیرین عبادی در گزارش ماه مرداد 1392 از وضعیت حقوق بشر در ایران:

مسئولیت جان زندانیان با سازمان زندان ها است

شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل 2003 در مقدمه گزارش ماه مرداد 1392 به موضوع زندانیان سیاسی بیمار و چگونگی درمان آنان پرداخته است. این مدافع حقوق بشر در گزارش خود به فراهم نبودن شرایط مناسب درمان برای زندانیان سیاسی و عقیدتی اشاره کرده ا

شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل 2003 در ادامه گزارش های ماهانه خود، به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه مرداد 1392 پرداخت. خانم عبادی در مقدمه گزارش ماه مرداد 1392 به موضوع زندانیان سیاسی بیمار و...

شیرین عبادی در گزارش ماه تیر 1392 از وضعیت حقوق بشر در ایران:

راه برون رفت از بحران، اتخاذ تصمیم درست در زمینه انرژی هسته ای است

شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل 2003 در مقدمه گزارش ماه تیر 1392 به موضوع انرژی هسته ای، تحریم ایران و مشکلاتی که متعاقب این مسأله برای شهروندان ایرانی بوجود آمده، پرداخته است.از همین رو او راه برون رفت از بحران را اتخاذ تصمیمی درست در

شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل 2003 در ادامه گزارش های ماهانه خود، به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه تیر 1392 پرداخت. خانم عبادی در مقدمه گزارش ماه تیر 1392 به موضوع انرژی هسته ای، تحریم ایران...

شیرین عبادی در گزارش ماه خرداد 1392 از وضعیت حقوق بشر در ایران:

رییس جمهور منتخب به اعمال خلاف قانون مأموران حکومتی خاتمه دهد

شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل 2003 در مقدمه گزارش ماه خرداد 1392 به موضوع آزادی بیان و لزوم گردش آزاد اطلاعات و چگونگی برخورد جمهوری اسلامی ایران با این دو مقوله پرداخته است. این مدافع حقوق بشر در گزارش خود، به هک کردن سایت ها و احضار

شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل 2003 در ادامه گزارش های ماهانه خود، به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه خرداد 1392 پرداخت. خانم عبادی در مقدمه گزارش ماه خرداد 1392 به موضوع آزادی بیان و لزوم گردش...

شیرین عبادی در گزارش ماه اردیبهشت 1392 از وضعیت حقوق بشر در ایران:

انتخابات در ایران آزاد، سالم و عادلانه نیست

شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل 2003 در ادامه گزارش های ماهانه خود، به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه اردیبهشت 1392 پرداخت.او در مقدمه این گزارش به موضوع انتخابات در ایران و چگونگی تایید یا رد صلاحیت داوطلبان برای شرکت در انتخابا

شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل 2003 در ادامه گزارش های ماهانه خود، به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه اردیبهشت 1392 پرداخت. خانم عبادی در مقدمه گزارش ماه اردیبهشت 1392 به موضوع انتخابات در ایران...

شیرین عبادی در گزارش ماه فروردین 1392 از وضعیت حقوق بشر در ایران:

دستگاه قضایی و سازمان زندان ها مسئول جان زندانیان هستند

شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل 2003 در ادامه گزارش های ماهانه خود، به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه فروردین 1392 پرداخت. خانم عبادی در مقدمه گزارش ماه فروردین 1392 به موضوع بی توجهی مقام های قضایی شکایت های زندانیان و بستگان آنه

شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل 2003 در ادامه گزارش های ماهانه خود، به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه فروردین 1392 پرداخت. خانم عبادی در مقدمه گزارش ماه فروردین 1392 به موضوع بی توجهی مقام های قضایی...

شیرین عبادی در گزارش ماه اسفند 1391 از وضعیت حقوق بشر در ایران:

ایران، نماینده مؤدب تری را برای حضور در جلسات شورای حقوق بشر تعیین کند

شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل 2003 در ادامه گزارش های ماهانه خود، به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه اسفند1391 پرداخت. خانم عبادی در مقدمه گزارش ماه اسفند 1391 به موضوع رفتار نماینده دولت ایران در جلسات شورای حقوق بشر سازمان ملل

شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل 2003 در ادامه گزارش های ماهانه خود، به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه اسفند1391 پرداخت. خانم عبادی در مقدمه گزارش ماه اسفند 1391 به موضوع رفتار نماینده دولت ایران...

در گزارش شیرین عبادی از وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه بهمن 1391عنوان شد

اعتراض به آزار و اذیت خانواده های زندانیان سیاسی و عقیدتی

شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل 2003 در ادامه گزارش های ماهانه خود، به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه بهمن1391 پرداخت. خانم عبادی در مقدمه گزارش ماه بهمن 1391 به موضوع اذیت و آزار خانواده های زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله دختران

شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل 2003 در ادامه گزارش های ماهانه خود، به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه بهمن1391 پرداخت. خانم عبادی در مقدمه گزارش ماه بهمن 1391 به موضوع اذیت و آزار خانواده های زندانیان...