یازده سال پیش کانون مدافعان حقوق‌بشر ده روز پیش از درگذشت مرحوم آیت الله منتظری، جایزه تلاشگر حقوق‌بشر را به پاس یک عمر دفاع از حق مردم به ایشان اعطا کرد.فرازهایی از سخنان این فقیه حامی حقوق‌بشر در آن دیدار در پی می آید: کشور مال مردم است، یک فصل از قانون اساسی درباره حقوق مردم است، این آقایان این فصل را نادیده می‌گیرند، یک ولایت مطلقه درست کردند و باقی اصول قانون اساسی نادیده گرفته می شود.  ولایت مطلقه غلط است، خود پیغمبر هم ولایت مطلقه نداشت. خدا در قرآن حکومت پیغمبر را نیز مقید کرده است. معنای آزادی [ که در انقلاب می گفتیم]، آزادی مسوولین نیست، یعنی آزادی مردم. زمان انقلاب قرار بود #کمونیست ها هم آزاد باشند، حالا مسلمان‌ها هم آزاد نیستند! حکومت مال مردم است، کشور مال مردم است، مردم حکومت را معین می‌کنند، در عین حال کنترل آن هم برعهده خود مردم است. واجب است مسوولین گذاشته‌ها را جبران، از مردم عذرخواهی و زندانیان[سیاسی] را آزاد کنند.کانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق بشر @DhrcIran