دادخواهی جنبشی است به درازای تاریخ که در تقابل با ظلم و بیداد و در مسیر احقاق حق و اجرای عدالت همچون رودی خروشان روان و در جریان است. دادخواهی جز با اتحاد، پایداری و استقامت دادخواهان و یاری و همبستگی افراد ملت محقق نخواهد شد و بر ماست که به احترام دادخواهان و آرمان حق‌خواهی و عدالت‌طلبی شان به پا خیزیم و دست در دستشان بگذاریم و درمسیر پرتلاطم دادخواهی همراهشان باشیم. کانون مدافعان حقوق بشر به پاس احترام به حقوق بشر، صلح و عدالت هر ساله نماینده‌ای از تلاشگران حقوق بشر را برگزیده و با تقدیم لوح "حقوق بشر کوروش کبیر" تلاشهای آنان را پاس داشته و بدینوسیله همراهی و همبستگی خود را با اهداف حقوق بشری و صلح طلبانه آنان اعلام می‌دارد. کانون مدافعان حقوق بشر تصمیم گرفته که در سال ۱۴۰۰ جایزه سالانه حقوق بشر خود را به پاس صبر، استقامت و پایداری خانواده‌های دادخواه و به نمایندگی از همه آنها به " بهیه نامجو" مادر "نوید افکاری" قهرمان کشته شده به ظلم و جور تقدیم کند که از زمان به دار کشیده شدن نویدش دو فرزند برومند دیگرش "حبیب و وحید افکاری" در سلول‌های انفرادی نگهداری می‌شوند و این در حالی است که این دو برادر به همراه نوید قهرمان شکنجه‌های جسمانی طاقت فرسا و مرگ آوری را هم در طول بازجویی‌هایشان تحمل کرده اند. کانون مدافعان حقوق بشر بر این حقیقت واقف است که دامنه‌ی خانواده‌های دادخواه در میهن عزیزمان بسیار گسترده است. چرا که گستره‌ی زندان و شکنجه و قتل و کشتار فرزندان برومند این سرزمین از همان روزهای اول انقلاب رقم خورده و جنبش دادخواهی به گستره‌ی حاکمیت نظام جمهوری اسلامی در ایران گسترده شده است. در میدان دادخواهی به اسامی پر افتخاری چون خدیجه داداش زاده، پرستو فروهر، اکرم نقابی، شهناز اکملی، ناهید شیرپیشه و صدها نام پر افتخار دیگری بر می‌خوریم که با حمل پرچم دادخواهی اجرای عدالت را تبدیل به خواسته ملی و همگانی کرده‌اند. رد خون جاری شده بر پشت بام مدرسه علوی، به خون همه کشته شدگان کرد و لر و ترک و عرب و فارس و بلوچ و ...در زندانهای رسمی و غیر رسمی، بازداشتگاه‌های عمومی و اختصاصی، آگاهی، امنیتی، نظامی و انتظامی، تا کشته شدگان کف خیابانها، درآسمان و در دریاها، تا مفقود شدگانی که هیچ نشانی از آنها به خانواده‌هایشان داده نشده است و.... پیوند خورده است.  کانون مدافعان حقوق بشر همواره برای تحقق حقوق بشر و صلح و عدالت در ایران عزیزمان تلاش کرده و برای رسیدن به این هدف والا در کنار همه تلاشگران حق طلب و عدالت خواه خوهد بود.کانون مدافعان حقوق بشر۱۰ دسامبر ۲۰۲۱

@DhrcIran